bách chiến vô song 3 - phiên bản mới | Tin tức 360Game.vn

Nội dung UPDATE ngày 07/06

 

Ingame

 • Hệ thống tiến cấp 12

 • Đao ma

 • Event Tết Đoan Ngọ

 • Đăng nhập nhận thưởng

 • Lì xì toàn dân

 • Nạp liên tục

 • Pháo hoa liên server

 • Nạp tích lũy

 

 1. Hệ thống tiến cấp 12:

 1. Tiến Cấp Đao Ma: Trong giao diện Vương Hồn Tàng mở thêm tính năng tiến cấp Đao Ma. Người chơi có thể dùng Đao Ma Tăng Đơn mua trong Cửa Hàng để tiến cấp.

 1. Event Tết Đoan Ngọ:

  1. Đăng nhập nhận thưởng: 0h 8/6 - 24h 16/6

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày đăng nhập nhận thưởng, số ngày đăng nhập đạt số ngày nhất định có thể nhận thưởng thêm, thưởng đăng nhập hôm đó nếu có nạp thẻ sẽ có được nhận thêm 1 lần. Gamer không đăng nhập có thể dùng Củ để nhận bù.

 1. Lì xì toàn dân: 0h 7/6 - 24h 11/6

Trong hoạt động, mỗi ngày 10:00-22:00, mỗi cách 2 tiêng sẽ xuất hiện lì xì để giành, bên trong có 1888 Củ Khóa ngẫu nhiên.

 1. Nạp tích lũy: 00:00 8/6 - 00:00 15/6(Server chưa đạt ngày 8 sẽ không mở)

Trong hoạt động, tích lũy nạp đạt mức nhận quà!

 1. Pháo hoa liên server:

Thời gian : (0h 8/6 - 24h 11/6)

Trong thời gian hoạt động, người tặng Pháo hoa cho bạn bè hoặc bạn đời sẽ nhận được điểm hấp dẫn.

Khi đạt được 230 điểm sẽ được xếp hạng. Kết thúc ngày các nhân vật đạt được xếp hạng sẽ nhận được phần thưởng xếp hạng tương ứng. Qua ngày reset số điểm

Ngoài ra trong ngày người chơi đạt được điểm Hấp dẫn nhất định sẽ nhận được phần thưởng

 


 

 1. Nạp liên tục: Thời gian: 00:00 15/6 - 23:00 23/6

Trong thời gian hoạt động, người chơi nạp liên tục đạt ngày nhất định sẽ nhận được phần thưởng