mu đại thiên sứ - pbm kalima thần điện | Tin tức 360Game.vn

Ngày 23/05/2016 Webgame Mu Đại Thiên Sứ cập nhật phiên bản mới "Kalima Thần Điện"

1. BẢN ĐÔ KALIMA THẦN ĐIỆN

-   Đạt level 340 sẽ mở.
-   Lần đầu sẽ miễn phí vào, sau đó cần tốn nguyên liệu - Bản Đồ Thất Lạc (nguyên liệu rớt khi đánh quái trên cấp 270- ghép Ấn Kundun)
-   Trong Kalima có nhiều boss và quái tinh anh, giết boss có thể nhận Đá Trang Bị, Đá Cường Hóa Trang Bị, Trang bị hoàn hảo ... giết quái tinh anh có thể nhận Mảnh Đá Trang Bị.
-   Diệt quái hay BOSS sẽ tích lũy NỘ. NỘ đủ 100 điểm sẽ bị đưa ra khỏi Kalima.
-   Đặc biệt: Kalima là bản đồ PK tự do nên khi bị chết sẽ bị đưa về Lorencia.
2. TRANG BỊ BỘ
-   Đạt level 270 sẽ mở tính năng trang bị BỘ.
-   Cách ghép trang bị BỘ:
+ Tốn Đá Trang Bị của chủng tộc tương ứng để chuyển hóa trang bị thường thành trang bị BỘ.
+ Đá trang bị BỘ có thể được ghép từ mảnh Đá trang bị (đánh quái tại bản đồ Vùng đất của Vua rớt)
Chủng tộc Đá trang bị Bộ Cấp trang bị Số lượng cần
-Dark Wizard-
-Dark Knight-
-Fairy Elf-
-Pasi-
- Hanzo-
- Lala-
1 2
2 4
3 8
4 16
5 30
6 60
7 100
8 150
9 220
-   Thuộc tính trang bị BỘ:
+ Thuộc tính trang bị BỘ: thuộc tính cao hay thấp tùy thuộc cấp của trang bị.
+ 2 món mở: Tấn công & Sát thương kỹ năng.
+ 3 món mở: HP, Phòng thủ & Tấn công.
+ 4 món mở: Nhanh nhẹn.
+ 5 món mở: Phòng thủ, Tấn công & Xác suất bội kích.
-   Cách cường hóa trang bị BỘ:
+ Cường hóa sẽ làm tăng thuộc tính của trang bị BỘ.
+ Dùng đá cường hóa trang bị BỘ để cường hóa.
+ Kích hoạt và trang bị 3 món Cường hóa bộ trở lên sẽ được hiệu ứng vòng sáng cực long lanh!
-   Tách trang bị BỘ:
Tách trang bị để lấy lại đá Cường hóa trang bị BỘ.
3. BẢN ĐỒ VÙNG ĐẤT VUA
-   Đạt level 320 sẽ mở.
-   Bản đồ Vùng đất của Vua là map PK tự do, trong đó có nhiều BOSS VÀNG. Giết boss có thể rơi Rương Kundun, Đá Cường Hóa Trang Bị, Đá Trang Bị.
-   Giết quái tinh anh có xác suất rơi Mảnh Đá Trang Bị.

-------------------------------------------------------------

Tại cổng 360Game hiện nay đang có nhiều web game mới Hot nhấtgame chiến thuậtgame nhập vaigame giải trí hay hấp dẫn nhất Việt Nam