mu đại thiên sứ - phiên bản hồn khí thần trang | Tin tức 360Game.vn

Hội đồng Thiên Sứ hoan nghênh các Mutizen đã đến với MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU phiên bản cuối cùng.

-= HỒN KHÍ =-

Tính năng Hồn Khí:

  • Đạt cấp 300 sẽ mở tính năng Hồn Khí.
  • Hồn Khí sẽ tăng rất nhiều lực MU. Chỉ cần cho trang bị chỉ định vào và kích hoạt thuộc tính. Hồn khí được chia ra làm 3 cấp kích hoạt:
    • Kích hoạt sơ cấp.
    • Kích hoạt trung cấp.
    • Kích hoạt cao cấp.
  • Thu thập trang bị Hoàn Hảo 2 thuộc tính (cùng bậc và chủng tộc) sẽ kích hoạt được. Bậc trang bị càng cao thì thưởng thuộc tính càng cao.

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

MU Đại Thiên Sứ - Webgame MU cuối cùng tại Việt Nam

Điều kiện kích hoạt
  • Trang bị Hoàn Hảo 2 thuộc tính và phải có 1 hoặc 2 thuộc tính bên dưới:
Trang bị Kích hoạt sơ cấp
Dark Wizard. - thuộc tính bất kỳ
Dark Knight - thuộc tính bất kỳ
Fairy Elf - thuộc tính bất kỳ
Trang bị Kích hoạt trung cấp
Dark Wizard. - Sát thương -4%
Dark Knight - HP+4%
Fairy Elf - Sát thương -4%
Trang bị Kích hoạt cao cấp
Dark Wizard. - HP +4%
- Sát thương -4%
hoặc
- Né tránh +10%
- Sát thương -4%
Dark Knight - HP +4%
- Sát thương -4%
hoặc
- Phản sát thương +5%
- Sát thương -4%
Fairy Elf - HP +4%
- Sát thương -4%
hoặc
- Né tránh +10%
- Sát thương -4%

 

Lưu ý

- Nhiều nhất có thể mở cùng lúc 03 Hồn Khí ( Dark Knight, Dark Wizard, Fairy Elf)

-------------------------------------------------------------

Tại cổng 360Game hiện nay đang có nhiều web game mới Hot nhấtgame chiến thuậtgame nhập vaigame giải trí hay hấp dẫn nhất Việt Nam