web game huyết chiến tam quốc - sắp ra mắt | Tin tức 360Game.vn

Webgame Huyết Chiến Tam Quốc

Hóa Thân Thần Tướng Chinh Phục Tam Quốc

 

Thời kỳ triều đình nhà hán suy yếu làm cho xã hội rơi vào hoàn cảnh náo loạn, vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài, triều chính ngày càng đổ nát, lòng dân bất ổn, giặc cướp khắp nơi, thiên hạ náo loạn. Chiến tranh dành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên giữa các lãnh chúa và các châu quận. Đất nước chia cách bấy giờ hình thành nên Tam quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo đất Ngụy, Tôn Quyền nhà Ngô. Các cuộc chiến xảy ra, gây nhiều tổn thất cho bách tính thời bấy giờ, dân chúng lầm than nhưng cũng không ít các chiến tích và trận chiến đều được ghi sử sách đến thời nay.


 

Khi nhắc đến thời tam quốc, không ai không nhớ đến không khí chiến đấu hào hùng của các trận Xích Bích, Gia Manh Quan, Di lăng…không ai không khâm phục khi nghe đến danh các vị tướng tài nổi tiếng dũng cảm như Quan Vũ. Trương Phi, Triệu Vân, khôn ngoan túc trí như Tào Tháo, thông minh với các kế sách như Chu Du, Khổng Minh.

 

Ngay bây giờ, việc được hóa thân vào các vị tướng trên cũng như trải nghiệm các trận chiến khốc liệt đã dễ dàng hơn bao giờ hết, khi nó đã tái hiện tại Webgame Huyết Chiến Tam Quốc - Hóa Thân Thần Tướng Chinh Phục Tam Quốc sắp ra mắt cùng các hoạt động hấp dẫn và vô số phần thưởng vô cùng giá trị đã xuất hiện.

 

Hãy trở thành vị tướng quân đầu tiên khám phá Webgame Huyết Chiến Tam Quốc - Hóa Thân Thần Tướng Chinh Phục Tam Quốc chính thức khai mở trong năm nay, bằng cách để lại danh tính của mình nhận ngay code trị giá 5.000 Zingxu.

 

Nhận ngay code trị giá 5.000 Zingxu tại đây: http://hctq.360game.vn/intro/hctq/landing/luu-danh-nhan-code/index.html        
           

----------

Tham gia cộng đồng Webgame Huyết Chiến Tam Quốc tại đây:

Trang chủ: http://hctq.360game.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/hctq.360game.vn/

Group giao lưu: https://www.facebook.com/groups/hctq.360game.vn/