bỏng mắt với bộ cosplay đầy ma mị của hắc ám chi quang | Tin tức 360Game.vn

Tại Việt Nam, Hắc Ám Chi Quang đã mở cửa Alpha Test vào ngày 31/03 và sẽ tiến lên Open Beta không reset nhân vật vào ngày 09/4/2015. Lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam với đồ họa 2,5D++, HACQ với bối cảnh 06 thời đại đã thu hút sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng.

Trải nghiệm nay tại: http://hacq.360game.vn/index.html